Ο εμφύλιος πόλεμος. Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο (Φεβρουάριος 1945-Aύγουστος 1949)

20.14

Hλίας Nικολακόπουλος – Άλκης Pήγος – Γρηγόρης Ψαλλίδας
Επιμέλεια

Περιγραφή

O ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, «ένα δόκανο από το οποίο κανένας δεν μπορούσε να ξεφύγει», είχε αναμφίβολα καταλυτικές συνέπειες στην πολιτική ζωή του τόπου και άφησε έντονα τα ίχνη του στη συλλογική μνήμη. Δημιούργησε πρωτοφανή σχίσματα, θεσμοποίησε την πολιτική πόλωση και προκάλεσε ισχυρές ιδεολογικές αγκυλώσεις, που λειτουργούσαν επί πολλές δεκαετίες ανασταλτικά για την επιστημονική έρευνα και κυρίως την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης που αυτή συνεπάγεται. Σήμερα όμως, η τραυματική αυτή περίοδος έχει μετατεθεί οριστικά από το πεδίο της πολιτικής στο πεδίο της ιστοριογραφίας και η επιστημονική έρευνα –ορισμένες όψεις της οποίας περιλαμβάνονται στο παρόν βιβλίο– δεν έχει πλέον ως στόχο την αναζήτηση ενόχων και την απόδοση ευθυνών, αλλά τη μελέτη βασικών θεμάτων που σημάδεψαν την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτό και ο χρονικός προσδιορισμός, που θεωρήθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον τίτλο του βιβλίου (Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949), κρίθηκε αναγκαίος για να εστιάσει την ερευνητική προσπάθεια στην κρίσιμη εκείνη περίοδο της δεκαετίας του ’40, που έχει μέχρι σήμερα λιγότερο μελετηθεί και η οποία διαφοροποιεί την ελληνική εμπειρία από τις αντίστοιχες χρονικά εξελίξεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.


Γράφουν:
Τασούλα Βερβενιώτη – Βασίλης K. Γούναρης – Φίλιππος Ηλιού – Λιάνα Θεοδωράτου – John O. Iatrides – Στάθης N. Καλύβας – Nίκος Κοταρίδης – Βασιλική Λάζου – Nίκος Mαραντζίδης – Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης – Nάση Μπάλτα – Ιωάννα Παπαθανασίου – Λη Σαράφη – Nίκος Σιδέρης – Γιώργος Σταθάκης – Θανάσης Σφήκας – Χάγκεν Φλάισερ – Γρηγόρης Ψαλλίδας

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

17×24

ISBN