Προλεγόμενα στη φιλοσοφία

8.48

Θεόφιλος Βέικος

Περιγραφή

Η φιλοσοφία δεν ήταν από την αρχή και δεν είναι ώς σήμερα μια αυτονόητη δραστηριότητα. Αυτή απαιτούσε πάντοτε και απαιτεί εξηγήσεις γύρω από τη φύση της, την αρχή, τη λειτουργία και τα αποτελέσματά της. Ερωτήματα, ιδιαίτερα απαιτητικά, που προβάλλονται εδώ είναι: με τι είδους προβλήματα καταγίνονται οι φιλόσοφοι; πώς εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί και τι πραγματικά κάνουν; πώς ξεχωρίζουν οι φιλόσοφοι και οι φιλοσοφίες τους; πώς συντελείται η ανάγνωση και ερμηνεία των φιλοσοφικών κειμένων; τι πέτυχαν και τι μπορούν ακόμα να κάνουν οι άνθρωποι με τη φιλοσοφία; Συζητήσεις γύρω από πρωταρχικά και καίρια για τη φιλοσοφία ερωτήματα σαν αυτά είναι συζητήσεις που γίνονται στον προθάλαμο, πριν μπούμε μέσα στη μεγάλη αίθουσα ακροάσεων, διαλόγων και έριδων που ονομάζεται φιλοσοφία. Είναι συζητήσεις απαραίτητες, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι περίπου γίνεται μέσα στην αίθουσα αυτή και τι λεπτομερώς συμβαίνει σε κάποια ιδιαίτερα σημεία που θα μας ενδιέφερε ξεχωριστά να σταθούμε.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN