Εκλογική ιστορία της Κύπρου. Πολιτευτές, κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 1878-1960

31.80

Βασίλης Πρωτόπαπας

Περιγραφή

Στις 16 Αυγούστου 1960 ο κυβερνήτης Sir Hugh Foot ανέγνωσε την πράξη της βασίλισσας Ελισάβετ για την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, τερματίζοντας τη βρετανική αποικιακή διοίκηση που διήρκεσε 82 χρόνια. Το βιβλίο του Βασίλη Πρωτοπαπά μελετά την εκλογική εμπειρία των Ελλήνων της Κύπρου κατά την περίοδο αυτή.
Χρησιμοποιώντας πληθώρα πρωτογενών πηγών, ο συγγραφέας διερευνά και καταγράφει τα εκλογικά δεδομένα που σχετίζονται τόσο με τις έδρες του Νομοθετικού Συμβουλίου (1883-1931) όσο και των Συμβουλίων των Δημαρχείων (1943-1953), ενώ γίνεται αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση της εκλογικής επιρροής των διαφόρων κοινωνικών και ιδεολογικών ρευμάτων και ερμηνεία της συγκρότησής τους, μετά το 1940, σε ένα άτυπο διπαραταξιακό σύστημα κομμάτων και οργανώσεων, όπως αυτό εκφράστηκε από τη μετωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στην «εθνική» ή «εθνικόφρονα» Δεξιά και τη «λαϊκή» ή «κομμουνιστική» Αριστερά. Ο συγγραφέας, μέσα από την παράθεση αρχειακών πηγών, μας δίνει πλήθος πληροφοριών, μεταξύ άλλων, για την πολιτική διάσταση του «αρχιεπισκοπικού ζητήματος» (1900-1910), για τις παρενέργειες που υπήρξαν στο νησί από τον εθνικό διχασμό μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών (1915-1917) και, αργότερα, από τον ελληνικό εμφύλιο (1946-1949), για τους λόγους του διαχρονικού αποκλεισμού των γυναικών από το εκλογικό σώμα, για τους παράγοντες της επιτυχούς συγκρότησης της Αριστεράς σε ένα πλατύ μαζικό κόμμα (ΑΚΕΛ) αλλά και για τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που επηρέασαν τη φυσιογνωμία του.
Μέσα από τη μελέτη της εκλογικής ιστορίας της Κύπρου στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νεότερη πολιτική ιστορία του νησιού και να κατανοήσει καλύτερα τις σαθρές βάσεις πάνω στις οποίες επιχειρήθηκε η θεμελίωση της «ανεξάρτητης» Κυπριακής Δημοκρατίας στα 1960, αφού τα γεγονότα των δύο τελευταίων δεκαετιών της Αγγλοκρατίας και οι συσχετισμοί που διαμορφώθηκαν εκείνη την περίοδο θα σημαδέψουν τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες της νέας εποχής.

 

Πρόλογος: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης]

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Πρόλογος / Εισαγωγή

Διαστάσεις

17×24 cm

ISBN