Το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Ιστορική διαδρομή και σύγχρονη πραγματικότητα

23.32

Σπύρος Τζόκας

Περιγραφή

Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα φαίνεται πολύπλευρο και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται μανιχαϊστικά ως δαιμονικό ή αγγελικό, ως άσπρο ή μαύρο. Η σημερινή Ευρώπη έχει παρελθόν, αλλά και παρόν και μέλλον, καθώς οι διεργασίες που την αλλάζουν συνεχίζονται. Oι διεργασίες του παρελθόντος την κατέστησαν ταυτόχρονα και μήτρα του τεχνολογικού πολιτισμού και των πολιτικών ελευθεριών, αλλά και τη γη που συσσωρεύτηκε ο λεηλατημένος πλούτος της αποικιακής εκμετάλλευσης των άλλων ηπείρων. Εστιάζοντας, συνεπώς, το φακό στο παρελθόν, αναδεικνύουμε τα δύο πρόσωπα της Ευρώπης: το θετικό και το αρνητικό. Και τα δύο αυτά πρόσωπα ανήκουν στην ιστορία της Ευρώπης και «μετέχουν» του πολιτισμού της.
Η αναζήτηση του οράματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της ευρωπαϊκής ιδέας μέσα στο χρόνο αποτελούν την πρόκληση για τη σημερινή κρίση της Ε.Ε. Επισκοπώντας τη μακραίωνη ιστορική διαδρομή της Ευρώπης με επιγραμματικό τρόπο, ο Σπύρος Tζόκας στοχεύει στην αναζήτηση των ιδεών, των πρωτοποριακών πρωτοβουλιών και των προσπαθειών που έγιναν για την ενοποίηση της Ευρώπης. Προσεγγίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ιδέας μετά το B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τις ανάγκες που την επέβαλαν και τα πρώτα βήματα της ενοποίησης. Παρακολουθεί την πορεία προς την οικονομική-νομισματική ενοποίηση, την καθιέρωση του ευρώ και την πολιτική ενοποίηση που επιχειρείται. Τέλος, καταγράφει συνοπτικά την κρίση της Ε.Ε. των 25 μετά την ουσιαστική απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

17×24

ISBN