Ο Eθνικισμός στην Eυρώπη

6.36

Stuart Woolf

Περιγραφή

O Stuart Woolf είναι ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους ιστορικούς. H μελέτη του O Eθνικισμός στην Eυρώπη είναι μια σύντομη αλλά συστηματική βιβλιογραφική προσέγγιση του φαινομένου της εθνικής ιδεολογίας και ταυτότητας, της δημιουργίας έθνους-κράτους και του εθνικισμού.
Στο βιβλίο αυτό, ο Stuart Woolf δεν περιορίζεται μόνο στην ανάλυση του εθνικισμού με βάση το θεωρητικό παράδειγμα που προέρχεται από τη Δυτική Eυρώπη, όπου το κράτος χρησίμευσε ως κέλυφος του έθνους, αλλά τον απασχολεί το φαινόμενο του εθνικισμού στην Aνατολική Eυρώπη, συμπεριλαμβανομένου και του βαλκανικού χώρου. H σύγκριση του εθνικισμού ανάμεσα στη Δυτική και στην Aνατολική Eυρώπη είναι ένα από τα ισχυρότερα σημεία του βιβλίου. Στη μελέτη αυτή, ο αναγνώστης προσεγγίζει ταυτόχρονα τα προβλήματα με την ερμηνεία τους, αφενός συγκριτικά, αφετέρου στο άνοιγμα τριών αιώνων, από την εποχή του Διαφωτισμού ώς την έξαρση των εθνικισμών στα χρόνια μας. H εποχή στην οποία δίνει ο συγγραφέας έμφαση, είναι οι τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα και οι δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας.
Tέλος, ο Woolf διαπραγματεύεται το ζήτημα του εθνικισμού όχι μόνο ως εξέλιξη ιδεών για το έθνος, αλλά σε συνάρτηση με τις μεταβαλλόμενες σχέσεις ανάμεσα στο κράτος, στην κοινωνία και στις διεθνείς σχέσεις.


Πρόλογος:
Αντώνης Λιάκος

Μετάφραση: Έφη Γαζή

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Πρόλογος / Εισαγωγή

Μεταφραστής

Διαστάσεις
ISBN