Βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική στην Ελλάδα

12.72

Τάσος Γιαννίτσης
      Επιμέλεια

Περιγραφή

Η βιομηχανική πολιτική σήμερα αποτελεί καίριο στοιχείο της στρατηγικής των πιο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και πολλών ενδιάμεσων χωρών, στην προσπάθεια για συγκρότηση νέων πεδίων ανταγωνιστικής δύναμης ή για αναδιάρθρωση υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στον τόμο αυτόν γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης ορισμένων πολιτικών που εστίασαν στη βιομηχανία και που, ελλείψει βιομηχανικής πολιτικής στην Ελλάδα, μπορεί να θεωρηθούν ως τα πιο στενά υποκατάστατά της. Η έμφαση στην πολιτική επιδοτήσεων, στην πιστωτική πολιτική, στην τεχνολογική πολιτική και στην πολιτική για τις προβληματικές, όπως και μια γενικότερη θεώρηση, κρίθηκε ότι καλύπτει μερικούς από τους βασικότερους χώρους της κρατικής πολιτικής που αφορά τη βιομηχανία στην πρόσφατη περίοδο.
Η έκδοση αυτή είναι μία από τις πρώτες συμβολές σε έναν προβληματισμό που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα και έντονα, τις προσπάθειες για παραγωγική αναδιάρθρωση, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιπέδου ζωής και αναζωογόνησης της στάσιμης ελληνικής βιομηχανίας

 

Γράφουν: Tάσος Γιαννίτσης – Δημήτρης Δενιόζος – Γιάννης Kαλογήρου – Aντιγόνη Λυμπεράκη – Σπύρος Tραυλός

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN