Είδωλα πολιτισμού. Ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα στη σύγχρονη Πολιτεία

26.50

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Περιγραφή

Στον Πρόλογο του βιβλίου ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς γράφει: «Το κείμενο που ακολουθεί ελπίζει να συμβάλει σε μια κάποια “αντίσταση” αν όχι ως προς την απαισιοδοξία, τουλάχιστον ως προς την διάχυτη αποδοχή του τρέχοντος κοινωνικοπολιτικού Όντος ως αναγκαίας και αξεπέραστης κοινωνικής μορφής. Επιχείρησα, με όσο το δυνατόν πιο αναλυτικούς όρους, να δείξω ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται σήμερα η διαπλοκή της Οικονομίας, της Πολιτικής και των δικαιωμάτων με τις τρέχουσες μορφές των κοινωνικών συμπεριφορών, ανταγωνισμών και επιεικειών δεν είναι ούτε εσωτερικά αρραγής, ούτε ιστορικά αναπόφευκτος ούτε λογικά ή ηθικά θεμελιωμένος. Και να υπαινιχθώ ότι οι τρέχουσες και ανυπέρβλητες αντιφάσεις που υφέρπουν στο σύστημα του κυρίαρχου λόγου δεν είναι δυνατόν παρά να εκραγούν, οδηγώντας σε νέες κοινωνικές αξιώσεις, θεσμοθετήσεις και εκλογικεύσεις».
Ολόκληρη αυτή η μελέτη των 600 σελίδων πυκνού λόγου είναι δομημένη πάνω σε αντιμαχόμενα δίπολα, των οποίων η επιφαινόμενη σύζευξη αποδομείται μέσα από την ανάδειξη των λογικών, αξιακών και κοινωνικών τους ανταγωνισμών και αντιφάσεων. Σε αδρές γραμμές, η κεντρική αντινομία γύρω από την οποία διακλαδώνεται ολόκληρο το βιβλίο είναι ότι το κοινωνικό κράτος συνιστά λογική αντίφαση προς τις καταστατικές αρχές που διέπουν την αγορά και το φιλελεύθερο κράτος.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN