Το οδοιπορικό του εαυτού στον χώρο της εργασίας

22.26

Iωάννα Tσιβάκου

Περιγραφή

Σκοπός της πρωτότυπης αυτής μελέτης είναι να φωτισθούν οι επιρροές της τεχνολογίας πληροφοριών στον εαυτό και την ταυτότητα των εργαζομένων γενικά και των ελλήνων εργαζομένων ειδικότερα.
Προσεγγίζοντας από μια νέα οπτική τις έννοιες του εαυτού και της ταυτότητας και αναδεικνύοντας τις κρίσιμες αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία της γνώσης στον ψυχισμό των εργαζομένων, η ανάλυση προχωρεί στην κατασκευή ενός μοντέλου συζεύξεων ανάμεσα σε άνθρωπο και οργάνωση. Επί τη βάσει αυτού του μοντέλου και πρόσφατων ερευνητικών ευρημάτων πραγματεύεται τον οικογενειακό εαυτό του έλληνα εργαζομένου και τις αντιστάσεις του στην πληροφορικά οργανωμένη διαδικασία της εργασίας.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ISBN

Διαστάσεις

14×21 cm