Περιβάλλον και ανάπτυξη της υπαίθρου. Οικονομικές, γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πτυχές

18.55

Hλίας Mπεριάτος – Δημήτριος Ψαλτόπουλος
Επιμέλεια

Περιγραφή

Η υπόθεση της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος απασχολεί, εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, τόσο την επιστημονική έρευνα όσο και τις εφαρμοσμένες πολιτικές σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Oι αγροτικές δραστηριότητες, με την παραδοσιακή έννοια, αλλά και γενικά οι νέες δραστηριότητες που σήμερα λαμβάνουν χώρα στην ύπαιθρο, με στόχο μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, είναι οργανικά και αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την περιβαλλοντική φροντίδα. Η αρχή της πρόληψης και, κυρίως, το ισχύον δόγμα της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις τομεακές πολιτικές αποτελεί τη βάση για την όποια κριτική θεώρηση των σχετικών περιβαλλοντικών ζητημάτων (δηλαδή των προβλημάτων ανά περιβαλλοντικό μέσο ή στοιχείο) που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης για το μέλλον της γεωργίας και του αγροτικού χώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
O συγκεκριμένος συλλογικός τόμος αποσκοπεί να συμβάλλει στη σύγχρονη επιστημονική διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αφορούν τη γεωργική δραστηριότητα και την ύπαιθρο χώρα, ιδιαίτερα ενόψει της «μετακίνησης» από το σταθερό πλαίσιο της ΚΑΠ στο νέο, αλλά ακόμα ατελές, πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της υπαίθρου.


Γράφουν:
Κ. Αγγελόπoυλoς – Γ. Αλέγρας – Γ. Αντζoυλάτoς – Κ. Δ. Απoστoλόπoυλoς – Α. Βασιλείoυ – Γ. Ζαλίδης – Ε. Θεoδωρoπoύλoυ – Κ. Λ. Καλμπoυρτζή – Ε. Καμπoυράκης – Φ. Κάνιστρα – Σ. Κατσαβoύνη – Μ. Κoρνάρoς – Α. Λoυκάτoς – Γ. Λυμπεράτoς – Α. Μανωλή – Κ. Μάττας – N. Μισoπoλινός – Η. Μπεριάτoς – Δ. Παπαδήμoς – Α. Γ. Παπαδόπoυλoς – Β. Πατρώνης – Μ. Πραγιάτη – Α. Σπυράτoυ – N. Συλλαίoς – Ε. N. Σωσσίδoυ – K.J. Thomson – Ε. Τσακιρίδoυ – Δ. Ψαλτόπoυλoς

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

17×24

ISBN