Κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική. Η σύγχρονη προβληματική

24.38

Παναγιώτης Γετίμης – Διονύσης Γράβαρης
Επιμέλεια

Περιγραφή

Στόχος του συλλογικού αυτού τόμου είναι η κριτική παρουσίαση της σύγχρονης προβληματικής σχετικά με το κοινωνικό κράτος και τους επιμέρους τύπους κοινωνικής πολιτικής. H επιδίωξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, που έχει χαρακτηριστεί ως περίοδος κρίσης του κοινωνικού κράτους.
H κρίση του σύγχρονου κοινωνικού κράτους αποτελεί προνομιακό σημείο θέασης τόσο της κρίσης της κοινωνικής θεωρίας όσο και της ίδιας της κοινωνικής κρίσης· είναι προπάντων κρίση της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, αφού εξαντλεί, ή φαίνεται να εξαντλεί, τα παραδεδεγμένα όρια αλλά και τις πρακτικές αρχές διαχείρισής της (πολιτικής και οικονομικής). Πράγματι, το κοινωνικό κράτος δεν εξαντλείται στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με την εκδήλωση της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, όπως διατείνονται οι χρονογράφοι του, αλλά στα τέλη της δεκαετία του 1980, με την ανάσχεση της αρχικής ορμής της ιδεολογίας του Nεοφιλελευθερισμού και με τη μεταλλαγή της ιδεολογίας αυτής σε «εφικτές» πολιτικές προτάσεις. Aπό την άλλη μεριά, μέσα από την κατανόηση της κρίσης του σύγχρονου κοινωνικού κράτους είναι δυνατή η συναγωγή μιας σειράς υποθέσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη κοινωνική θεωρία.
Στοιχεία αυτού του γενικού προβληματισμού, που αποτελεί στόχευση των επιμελητών της έκδοσης, μπορούν να εντοπισθούν στις 15 μελέτες που περιλαμβάνονται στο συλλογικό αυτό έργο.


Γράφουν:
Μ. Αγγελίδης – Π. Γετίμης – Δ. Ν. Γράβαρης – Απ. Δεδουσόπουλος– Ε. Ζαμπέτα – Γ. Καυκαλάς – Χ. Κοκκώσης – Ν. Κομνηνός – Δ. Οικονόμου – Ξ. Πετρινιώτη – Β. Ρήγα – Ι. Σαγιάς – Θ. Σακελλαρόπουλος – Μ. Σπουρδαλάκης – Ο. Στασινοπούλου – Ν. Τάτσος – Γ. Ν. Υφαντόπουλος

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN