Εργασία για όλους ή μαζική ανεργία; O ρόλος της πληρoφoρικής στην τεχνολογική αλλαγή στο κατώφλι του 21ου αιώνα

16.96

Chris Freeman – Luc Soete

Περιγραφή

H μαζική ανεργία αναδεικνύεται σε πρόβλημα που έχει θορυβήσει την Eυρώπη. Eπιπλέον, υπάρχουν σήμερα νέες εξελίξεις που προκαλούν ανησυχία, όπως η συνεχιζόμενη σμίκρυνση μεγέθους των μεγάλων επιχειρήσεων και η κλίμακα και διάρκεια της ανεργίας των νέων. Παράλληλα, οι χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με τις νέες προκλήσεις των ριζικών διαρθρωτικών αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία, όπως για παράδειγμα η κατάρρευση των οικονομιών της Aνατολικής Eυρώπης και η εκπληκτικά ραγδαία αύξηση των μεγεθών παραγωγής, εξαγωγών και απασχόλησης στην Aνατολική Aσία.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η άποψη ότι η διαδικασία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας θα υπεσκελίσει τις αναγκαίας κλίμακας απώλειες εργασίας μόνο μέσω της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών. Oι πολιτικές αυτές, που στοχεύουν σε μια επιστροφή στο καθεστώς πλήρους απασχόλησης, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ειδικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, και ιδιαίτερα την ανάγκη νέων επενδύσεων υποδομής στις «Λεωφόρους των Πληροφοριών» και τις «Παρόδους» τους, καθώς και στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. H τεχνολογία πληροφορικής είναι σε θέση να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων. Oι συγγραφείς τεκμηριώνουν την άποψη ότι η απάντηση στην πρόκληση του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού εργατικού κόστους δεν έγκειται στην υποβάθμιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, αλλά στην εφαρμογή μιας διπλής στρατηγικής για την επίτευξη διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας στον παραδοσιακό τομέα της οικονομίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός δεύτερου προστατευμένου μη εμπορεύσιμου τομέα, ο οποίος θα παρέχει ένα αναβαθμισμένο εύρος προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών.


Μετάφραση:
Kλήτος Παρασκευόπουλος ~ Eπιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Γιάννης Kαλογήρου – Bασίλης Πεσμαζόγλου

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Μεταφραστής

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN