Διοίκηση και Kοινωνία. H δημόσια διοίκηση στην Eλλάδα

22.79

Αντώνης Μακρυδημήτρης

Περιγραφή

Αν το κράτος και η πολιτική αναπτύχθηκαν και διογκώθηκαν στην Ελλάδα εντελώς δυσανάλογα έναντι της κοινωνίας και της πολιτικής, από την άλλη, ο πολιτικός συγκεντρωτισμός και η κυριαρχία των καθαρά πολιτικών κριτηρίων και συντεταγμένων έναντι των λοιπών δημόσιων θεσμών (λ.χ. διοίκηση, δικαιοσύνη, αυτοδιοίκηση, κλπ.) παρέμειναν πάντα αδιαμφισβήτητες και ακερμάτιστες. Η επικυριαρχία της πολιτικής εντός του δημόσιου χώρου εκδηλώθηκε στην πράξη με τη μορφή ενός «κοινοβουλευτικού τύπου πελατειακών σχέσεων» (Ρarliamentary Clientelism), που επηρέασε φυσικά με τρόπο άμεσο και τη δημόσια γραφειοκρατία.
Η πολιτική και κομματική εκμετάλλευση και ιδιοποίηση των δημόσιων θεσμών και ιδίως της δημόσιας διοίκησης, μέσω πελατειακών διορισμών και πάσης φύσεως παροχών για ιδιοτελείς κομματικούς ή προσωπικούς σκοπούς (κοινοβουλευτική πατρωνεία), αποτέλεσαν πάγιο γνώρισμα του τρόπου «ανάπτυξης» της δημόσιας γραφειοκρατίας ήδη από τα μέσα του περασμένου αιώνα, χωρίς να έχει εκλείψει και στις μέρες μας. Είναι, φυσικά, προφανές ότι η πελατειακού τύπου «υπερ-πολιτικοποίηση» δύσκολα αποκρύπτει την ουσιαστική υπο-πολιτικοποίηση των σχέσεων και των διακυβευμάτων.

 

Πρόλογος: Νίκος Μουζέλης

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Πρόλογος / Εισαγωγή

Διαστάσεις
ISBN