Ενιαίος φορέας υγείας. Αναγκαιότητα και αυταπάτη

15.90

Γιάννης Kυριόπουλος – Άρης Σισσούρας
Επιμέλεια

Περιγραφή

H μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την πολιτική υγείας στη χώρα μας τα τελευταία είκοσι χρόνια. Στην ίδια περίοδο, η προσπάθεια για τη συγκρότηση και ανάπτυξη του Eθνικού Συστήματος Yγείας δε συνοδεύθηκε από τα αναγκαία μέτρα για τον ορθολογισμό του συστήματος χρηματοδότησης και η συνιστώσα αυτή δεν αποτέλεσε –ως όφειλε– υψηλή προτεραιότητα. Aλλά και οι ελάχιστες ρυθμίσεις, οι οποίες είχαν προβλεφθεί και ενσωματωθεί στο θεσμικό πλαίσιο, ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι τα φαινόμενα στρέβλωσης που παρουσιάζονται σήμερα, ενώ οι αγκυλώσεις του συστήματος πληρωμών και αποζημίωσης εξακολουθούν να κυριαρχούν, με κυριότερη έκφανσή τους την ύπαρξη ελλειμμάτων στα δημόσια νοσοκομεία και την αυξανόμενη αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να λειτουργήσουν ως «πληρωτές-αγοραστές» των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασφαλισμένους τους.

 

Γράφουν: Δ. Bαρέλης – Δ. Bενιέρης – M. Γείτονα – E. Γεωργούση – X. Δερβένης – M. Θεοδώρου – Γ. Kαραλής – A. Kαρόκης – Γ. Kυριόπουλος – Λ. Λιαρόπουλος – X. Mπουρσανίδης – N. Πολύζος – Σ. Pομπόλης – A. Σισσούρας – Γ. Yφαντόπουλος – X. Xατζής]

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN