Πολιτική και οικονομία του φαρμάκου στην Ελλάδα

16.96

Μαίρη Γείτονα – Γιάννης Kυριόπουλος
Επιμέλεια

Περιγραφή

Είναι πρόδηλο ότι το ενδιαφέρον για την πολιτική και την οικονομία του φαρμάκου, εκτός από την αδιαμφισβήτητη επιστημονική και ερευνητική σημασία, έχει πρόσθετο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι συνδέεται με το μείζον θέμα της κατανομής των υγειονομικών πόρων και κατά συνέπεια με τον έλεγχο του υγειονομικού τομέα.
Με την έκδοση αυτή επιχειρείται η διεύρυνση της συζήτησης μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας για τον εμπλουτισμό της γνώσης και της τεχνικής στην πολιτική και την οικονομία του φαρμάκου, ως προϋπόθεση για τη βελτιστοποίηση των επιλογών στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, την κατανομή και την αποδοτική χρήση των σπάνιων πόρων και, κυρίως, στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της φροντίδας για την υγεία.


Γράφουν:
M. Γείτονα – Eυγ. Γεωργούση – Z. Δέδε – Στ. Kαζάζης – O. Kαλογεροπούλου- K. Kαλομενίδης – Π. Kαποδίστριας – B. Kαραγιάννη – M. Kαραμαλής – Γ. Kυριόπουλος – B. Kυριοπούλου – Δ. Λάγγας – Λ. Λιαρόπουλος – Γ. Mητρόπουλος – Aθ. Mορθανάσης – Tρ. Mπεαζόγλου – Nτ. Παπαδιαμαντόπουλος

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN