Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην τουρκοκρατία (ιε΄-ιστ΄ αιώνας)

13.78

Σπύρος Ασδραχάς

Περιγραφή

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα καίρια θέματα πού εξετάζονται στις σελίδες αυτού του τόμου συνίστανται στα εξής: (α) φυσικός και χρηματικός τομέας στην οικονομία των χωριών· (β) αναγκαστική εμπορευματοποίηση και δυνατότητες πραγματοποίησης χρηματικών εισοδημάτων στο επίπεδο των άμεσων παραγωγών· (γ) συσχετισμός δημογραφικού δυναμικού και κατά κεφαλή εισοδήματος· (δ) παραπληρωματικός χαρακτήρας των αγροτικών οικονομιών· (ε) ενσωμάτωση των οικονομιών (ενεργητικών, παθητικών και κατά κανόνα παραπληρωματικών) σε ένα γενικό σύστημα αγροτικής οικονομίας πλεονασματικής. Η μέθοδος που υιοθετήθηκε για την πρόσβαση στα θέματα αυτά είναι εμπειρική: καθορίζεται από τις διαθεσιμότητες του περιγραφικού υλικού και αποβλέπει στο να δείξει σε ποιο βαθμό επαληθεύονται οι υποθέσεις έρευνας σε κάθε ενότητα του περιγραφικού υλικού.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN