Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας

33.92

Νικολάι Τοντόροφ

Περιγραφή

Η οικονομία της πόλης και η κοινωνική δομή του αστικού πληθυσμού στα Βαλκάνια είναι προβλήματα που δεν έχουν μελετηθεί ούτε οριστεί αρκετά. Για να αναλυθούν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ογκώδες υλικό, όσο το δυνατόν ομοιόμορφο. Επιπλέον, η μελέτη αυτή, πού είναι ήδη πολύπλοκη γιατί αντιμετωπίζει τη σύγκρουση δύο τάσεων ανάπτυξης –φεουδαλικής και καπιταλιστικής– μέσα σε μία μόνο πόλη, δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο γιατί εμπεριέχει και μία σύγκρουση πολιτισμών. Ο μουσουλμανικός πολιτισμός είχε την ισχυρή υποστήριξη του κράτους και ολόκληρου του πολιτικού και οικονομικού μηχανισμού των κεντρικών και τοπικών αρχών. Άλλα και ο πολιτισμός που βρήκαν οι Τούρκοι στα Βαλκάνια διακρινόταν από βαθιά ριζωμένες παραδόσεις και από τόσο υψηλό επίπεδο ανάπτυξης που άφησε έντονα τα ίχνη του στις νέες κοινωνικές και οικονομικές μορφές. Για να περιγραφούν οι διαφορετικοί θεσμοί της πόλης και να διερευνηθούν τα γεγονότα και οι διαδικασίες που ήταν εγγενείς σε ολόκληρο τον αστικό πληθυσμό, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά κριτήρια.

 

Μετάφραση: Έφη Αβδελά, Γεωργία Παπαγεωργίου

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Μεταφραστής

Τόμος

Διαστάσεις

14×21 cm