Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών

19.08

Αλέξης Πολίτης

Περιγραφή

Το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα ερωτημάτων που σχετίζονται με την κρυστάλλωση της εθνικής ταυτότητας των Νεοελλήνων. Τα νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα. Δεν ήταν Νεοέλληνες εκείνοι που πρώτοι ενδιαφέρθηκαν για την προφορική λογοτεχνία των αγροτικών, κυρίως, πληθυσμών της Ελλάδας· στην πρώτη της ορμή η πορεία για τη νεοελληνική συνείδηση αναζητούσε άλλους, ίσως πιο δύσβατους δρόμους. Το αρνητικό αυτό συμπέρασμα συνιστά ένα αρχικό απάντημα και αποτελεί το θέμα του βιβλίου.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ISBN