Συγκυρία και εμπόριο στην προεπαναστατική Πελοπόννησο (1793-1821)

Βασίλης Ν. Κρεμμυδάς

Περιγραφή

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του εμπορίου στην Πελοπόννησο από το 1793 έως το 1821, να εξετάσει τις γενικές τάσεις και τις βραχυχρόνιες κυμάνσεις του, να διαπιστώσει ενδεχόμενες ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους και να περιγράψει κάποιες νέες πραγματικότητες και ιδιομορφίες.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις
ISBN