Προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973)

16.96

Χαράλαμπος Νούτσος

Περιγραφή

Ένα βιβλίο που διερευνά συστηματικά και για τα ελληνικά δεδομένα τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη συγκεκριμένη οργάνωση που παρουσιάζει η σχολική γνώση της Μέσης Εκπαίδευσης και στην κοινωνική σκοπιμότητα αυτής της οργάνωσης. Με βάση μια ορισμένη μεθοδολογία (Μέρος πρώτο) προσδιορίζονται βασικά χαρακτηριστικά τόσο της ιεράρχησης της σχολικής γνώσης (Μέρος δεύτερο, Κεφάλαιο πρώτο) όσο και των σχέσεων ανάμεσα στα μαθήματα του προγράμματος (Μέρος δεύτερο, Κεφάλαιο δεύτερο). Στο τρίτο μέρος της εργασίας γίνεται μια πρώτη ερμηνευτική απόπειρα, συσχετίζοντας τα δεδομένα του δευτέρου μέρους με τα θεσμικά πλαίσια υλοποίησης της σχολικής γνώσης (Κεφάλαιο πρώτο). Η αναφορά, τέλος, της σχολικής γνώσης στις συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες αποτέλεσε και την κατάληξη της ερμηνευτικής προσπάθειας (Κεφάλαιο δεύτερο, Γενικά συμπεράσματα).

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

14×21 cm

ISBN