Σπύρος Ι. Ασδραχάς 1933-2017. Εργογραφία & δοκιμή βιογραφίας.

21.20

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

Περιγραφή

Ο τόμος περιλαμβάνει αφενός το σύνολο της εργογραφίας του Σπύρου Ασδραχά και αφετέρου μία πρώτη δοκιμή αποτύπωσης της προσφοράς του σπουδαίου ιστορικού.
Ως προς την «Εργογραφία», έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι συμβολές του (επιστημονικά άρθρα, αυτόνομες εκδόσεις, επιμέλεια συλλογικών έργων, πάσης φύσεως κειμενικές παρεμβάσεις) να παρουσιαστούν αναλυτικά και με χρονολογική τάξη, αλλά επίσης, κατά το δυνατόν, να συνοδεύονται από τις κριτικές τους αποτιμήσεις (βιβλιοκρισίες, βιβλιοπαρουσιάσεις) και από πληροφορίες που διευκολύνουν τον σημερινό αναγνώστη. Στην «Εργογραφία» έχει επιπλέον ενταχθεί μια ιδιαίτερη ενότητα με τίτλο «Αφιερώματα – Τιμητικές εκδηλώσεις».
Η «Δοκιμή βιογραφίας» αποτελεί όχι μια συνολική και σε βάθος κριτική αποτίμηση του έργου του, αλλά μάλλον μια πρώτη προσπάθεια σκιαγράφησης των μεγάλων σταθμών της επιστημονικής του διαδρομής, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της πρώτης διανοητικής-επιστημονικής του διαμόρφωσης, μια χαρτογράφηση των κομβικών θεματικών του έργου του, αλλά και της δημόσιας (επιστημονικής, ερευνητικής, πολιτικής) παρουσίας του.
Η έκδοση ολοκληρώνεται με φωτογραφικό υλικό και αναλυτικά ευρετήρια.

Βιβλιοθήκη των ΑΣΚΙ 1

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Συγγραφέας

Αρ. σελίδων

Διαστάσεις

14 x 21 cm

Συνέκδοση με

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

ISBN