Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία Λάθη και Πέντε Μύθοι

11.66

Π. Κ. Ιωακειμίδης

Περιγραφή

Η συντομη αυτή μελέτη επιχειρεί με μια νέα προσέγγιση να εντοπίσει, φωτίσει και ερμηνεύσει τους βαθύτερους λόγους για την κρίση και την αποτυχία της Ελλάδας, ως κράτους-μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), να εισαγάγει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές που απαιτούσε η συμμετοχή της σε αυτήν. Η αποτυχία αυτή οδήγησε στην πολύπλευρη κρίση του 2010 και στην εποχή των προγραμμάτων διάσωσης (Μνημόνια) και της αυστηρής εποπτείας. Πρόκειται για μια εντελώς νέα πρωτότυπη ερμηνεία της κρίσης.
Ειδικότερα, η μελέτη εντοπίζει τρία βασικά, αφετηριακά λάθη και πέντε μύθους, οι οποίοι κυριάρχησαν και λειτούργησαν ως βασικά εμπόδια στη διαδικασία προσαρμογής και που θα πρέπει να υπερκερασθούν, προκειμένου η χώρα να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές για να καταστεί κανονικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη διατυπώνει επίσης ένα σχέδιο Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη χώρα με δέκα συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση και εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η μελέτη συμπληρώνεται με δύο παραρτήματα, ένα για «την κρίση και τον Ελληνικό εξαιρετισμό» και ένα σύντομο δεύτερο για τις Συνθήκες που συγκρότησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και με πλούσια βιβλιογραφία γύρω από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε., την κρίση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

1971

ISBN