Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος. H διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης

28.62

Eλένη AνδρικοπούλουΓρηγόρης Καυκαλάς
Επιμέλεια

Περιγραφή

Το βιβλίο συγκεντρώνει σε τέσσερις ενότητες άρθρα που επιδιώκουν, μέσα από συμπληρωματικές οπτικές, την κατανόηση και ερμηνεία του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και των διλημμάτων συγκρότησης του ευρωπαϊκού χώρου. Στο πρώτο μέρος, με τον τίτλο «Το γενικό πλαίσιο της Eυρωπαϊκής ενοποίησης», παρουσιάζονται οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνιστώσες της πορείας προς την εμβάθυνση και διεύρυνση της Ε.Ε. και οι συνέπειες από την προώθηση της ενιαίας αγοράς και του κοινού νομίσματος. Το δεύτερο μέρος, «Διεύρυνση και προοπτικές των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης», επικεντρώνεται στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και καταγράφει κρίσιμες πτυχές μιας πολύπλοκης ενοποιητικής διαδικασίας που καθιστά ρεαλιστική την επανένωση της ευρωπαϊκής ηπείρου στις αρχές του 21ου αιώνα. Στο τρίτο μέρος, «Προσαρμογή και μεταρρύθμιση των κοινοτικών πολιτικών», εξετάζονται οι προσαρμογές και αναδιαρθρώσεις που κρίνονται αναγκαίες τόσο στις υπό ένταξη χώρες όσο και στις ίδιες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διατηρηθούν οι στόχοι της εμβάθυνσης της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης με παράλληλη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Στο τέταρτο μέρος, «Χωρικές διαστάσεις και ο νέος ρόλος της χωροταξίας», επιχειρείται μια αποτίμηση της σημασίας της χωρικής συνιστώσας με αναφορά τόσο στο συνολικό ευρωπαϊκό γίγνεσθαι όσο και σε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν ειδικές κατηγορίες χώρου όπως τα νησιά ή οι μητροπολιτικές συγκεντρώσεις με έμφαση στις προοπτικές που προκύπτουν για την οργάνωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού χώρου.


Γράφουν:
Ελένη Ανδρικοπούλου – Σωτήρης Βαλντέν – Παναγιώτης Γετίμης – Γεωργία Γιαννακούρου – Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης – Γρηγόρης Καυκαλάς – Χάρης Κοκκώσης – Nίκος Κομνηνός – Αρτέμης Κουρτέσης – Λόης Λαμπριανίδης – Nαπολέων Μαραβέγιας – Αχιλλέας Μητσός – Δημήτρης Oικονόμου – Γιώργος Πετράκος – Ηλίας Πλασκοβίτης – Λουκάς Τσούκαλης

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις

17×24

ISBN