Η ελληνική βιομηχανία στη διεθνή αγορά. Κρατική προστασία και ανταγωνιστική θέση της εγχώριας παραγωγής πριν και μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

19.08

Αχιλλέας Μητσός

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο την επαύριο της λήξης των μεταβατικών ρυθμίσεων που είχαν προβλεφθεί στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στις Ε.Κ., και την παραμονή της υλοποίησης των επόμενων, εξαιρετικά φιλόδοξων φάσεων της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπου η ελληνική βιομηχανία αντιμετώπιζε τη «στιγμή της αλήθειας». Η κρατική προστατευτική πολιτική, που επί δεκαετίες λειτούργησε ως υποκατάστατο της αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ήδη προ πολλού φτάσει τα όριά της. Χωρίς εσωτερική λογική και συνέπεια, φανέρωνε πάντοτε, αλλά και διαιώνιζε, μια αντιδραστική κρατική παρουσία και μαζί της την υπανάπτυξη.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκτίμηση των πραγματικών προοπτικών της εγχώριας βιομηχανίας στα πλαίσια του ταχύτατα πλέον μεταβαλλόμενου διεθνούς περίγυρου, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η μέτρηση του ύψους και της έκτασης του συνολικού πλέγματος της παρεχόμενης κρατικής προστασίας. Καμιά σοβαρή εκτίμηση των διαγραφόμενων προοπτικών από την πλήρη απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς δεν είναι δυνατή αν δεν είναι γνωστό το μέγεθος των επερχόμενων μεταβολών – το ύψος επομένως της σημερινής προστασίας.
Το ύψος όμως και η διάρθρωση της παρεχόμενης από το κράτος προστασίας κάθε δεδομένη χρονική στιγμή είναι αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης. Η πολιτική αυτή απόφαση είναι άλλοτε ρητή (όταν η κυβέρνηση αποφασίζει τη μεταβολή της προστασίας) και άλλοτε σιωπηρή (όταν η υφιστάμενη προστασία δεν μεταβάλλεται). Το ζητούμενο επομένως είναι να μελετηθούν οι παράγοντες εκείνοι που οδηγούν στη λήψη της ρητής ή σιωπηρής αυτής απόφασης και να διερευνηθεί σε τι βαθμό η διάρθρωση της προστασίας στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει κάποιες στρατηγικές επιλογές ή είναι απλώς έκφραση και αποτέλεσμα «τυχαίων» αποφάσεων.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Διαστάσεις
ISBN