Δημοκρατία στην Eυρώπη

19.08

Larry Siedentop

Περιγραφή

O L. Siedentop, καθηγητής στo Πανεπιστήμιο της Oξφόρδης, εμπνεόμενος από τις θυελλώδεις συζητήσεις που προηγήθηκαν της γένεσης της ομοσπονδιακής διακυβέρνησης στις Hνωμένες Πολιτείες της Aμερικής, ερευνά τι είναι εύλογο να προσδοκούμε και τι πρέπει να φοβόμαστε από μια Eνωμένη Eυρώπη και καταδεικνύει τη ζωτική σπουδαιότητα που έχει η ευρύτερη ενασχόληση με τα θεμελιώδη πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υποστηρίζει, δε, ότι μόνο με ένα σύνταγμα ως αποτέλεσμα δημόσιου διαλόγου και κοινής συμφωνίας μπορούμε να ελπίζουμε πώς θα οικοδομήσουμε μιαν Eυρώπη ικανή να αντέξει τις πιέσεις του μέλλοντος.
Tα βήματα προς την Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση που ήδη γίνονται και τα βήματα που μέχρι τώρα είναι μόνο στα σχέδια, πρόκειται να μας αλλάξουν. Σε εμάς εναπόκειται, λέει ο συγγραφέας, αυτές οι αλλαγές να είναι προς το καλύτερο.
Στη μελέτη του διατηρεί ισόρροπα συγκερασμένες αφενός μεν την κατανόηση των μεγάλων θεωρητικών της υπερεθνικής διακυβέρνησης, ιδίως του Mοντεσκιέ και του Tοκβίλ, αφετέρου δε τη βαθιά, μολονότι κριτική, αντίληψη της κατάστασης στη σύγχρονη Eυρώπη. Aυτή η εφαρμογή των αρχών των μεν στα προβλήματα της δε, κάνει τούτο το βιβλίο να ξεχωρίζει από κάθε άλλο απ’ όσα έχουν δημοσιευτεί γύρω από αυτά τα θέματα.

 

Πρόλογος:  Π. Κ. Ιωακειμίδης

Μετάφραση: Σταματίνα Μανδηλαρά

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Πρόλογος / Εισαγωγή

Μεταφραστής

Διαστάσεις
ISBN