Τεχος 1 - Ιανουριος 1993  εξαντλ.
Τεχος 2 - Οκτβριος 1993 6,00
Τεχος 3 - Απρλιος 1994 6,00
Τεχος 4 - Νομβριος 1994 6,00
Τεχος 5 - Απρλιος 1995 6,00
Τεχος 6 - Νομβριος 1995 6,00
Τεχος 7 - Μρτιος 1996 6,00
Τεχος 8 - Νομβριος 1996 6,00
Τεχος 9 - Απρλιος 1997 6,00
Τεχος 10 - Νομβριος 1997 6,00
Τεχος 11 - Απρλιος 1998 6,00
Τεχος 12 - Νομβριος 1998 6,00
Τεχος 13 - Μιος 1999 6,00
Τεχος 14 - Δεκμβριος 1999 6,00
Τεχος 15 - Ιονιος 2000 6,00
Τεχος 16 - Νομβριος 2000 6,00
Τεχος 17 - Μιος 2001 6,00
Τεχος 18 - Νομβριος 2001 6,00
Τεχος 19 - Μιος 2002 6,00
Τεχος 20 - Δεκμβριος 2002 6,00
Τεχος 21 - Μιος 2003 6,00

ISSN 1105-8366