Φ. ΒΕΓΛΕΡΗΣ Το συνταγματικό χρονικό της δικτατορίας

960-310-067-6

εξαντλ.

Η. ΗΛΙΟΥ Το σύνταγμα και η αναθεώρησή του

960-310-069-2

εξαντλ.

Γ. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Η νομοθεσία των βαρβάρων

960-310-068-4

10,00

Μ. ΠΛΩΡΙΤΗΣ Δυναστείες και δυνάστες

960-310-066-8

εξαντλ.

Μ. ΠΛΩΡΙΤΗΣ Πολιτικά ΙΙ
Πολιτικά ΙΙΙ

set

960-310-023-4
960-310-024-2
960-310-022-6

12,00
12,50

Ρ. ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ Το κράτος της τηλεόρασης

960-310-070-6

εξαντλ.

Α. ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΣ Αυριανισμός, το σημερινό πρόσωπο του φασισμού

960-7293-03-7

εξαντλ.

Οι τιμές των βιβλίων είναι σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 6%